การประเมินเพื่อพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ศ.นพ.วิจารณ์’ หนุนใช้ DE ประเมินเพื่อพัฒนา ยกระดับ ‘ระบบสุขภาพปฐมภูมิ’ โดยชุมชน ‘สช.-ภาคี’ ปั้นการเรียนรู้ผ่าน 17 ชุมชนเมือง

สช.พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย เดินหน้าเสริมศักยภาพ 17 ชุมชนเขตเมือง หวังสร้างต้นแบบการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยชุมชน ผ่านแนวคิด “การประเมินเพื่อพัฒนา” หรือ “DE” ชี้เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกลไกการทบทวน-พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยรับมือความซับซ้อนของปัญหา

Subscribe to การประเมินเพื่อพัฒนา