เมืองพัทยา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เดินหน้านโยบายสาธารณะ ‘เมืองพัทยา’ สร้างเมืองการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพ ด้วย 6 ประเด็น 41 แนวทางจากทุกภาคส่วน

สช.-ภาคีเครือข่ายเมืองพัทยา ร่วมเปิดเวที “สมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1” พร้อมเสวนาการสร้างนโยบายสาธารณะ “เมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสุขภาพ” เดินหน้าบน 6 ประเด็น 41 แนวทาง จากการตกผลึกภาพอนาคตพัทยาของทุกภาคส่วน พร้อมเตรียมร่าง “ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา” วางกรอบกติกาสู่เมืองสุขภาวะดีของทุกคน

เมืองพัทยาเห็นพ้องกันจัดงาน ‘สมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา’ ครั้งแรก ต้นเดือนธันวาคมปีนี้

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเมืองพัทยา ร่วมกับ สช. นำโดยเลขาธิการและรองเลขาธิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์และขยายผลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยา

Subscribe to เมืองพัทยา