ขอเชิญร่วมเสนอประเด็นเพื่อเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขอเชิญร่วมเสนอประเด็นเพื่อเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 
 

รอบแรกขอความกรุณาเสนอประเด็นภายใน วันที่ 16 ก.พ. 2567 

>>>  https://forms.gle/hcAuoVs7sHf8SQxp7 <<<


 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17