สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2566 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก