ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย ร่วมเสนอประเด็นสู่สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 15 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย 
ร่วมเสนอความเห็นต่อประเด็นที่ควรพัฒนาเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ภายใต้ประเด็นหลัก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย”
ได้ที่ https://bit.ly/397dLKv
หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ 
 

คจ.สช.


ขยายเวลาเปิดรับความเห็นต่อประเด็นที่ควรพัฒนาเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ภายใต้ประเด็นหลัก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย”ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kathareeya@nationalhealth.or.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-1832813 น.ส.แคทรียา การาม

ทุกความเห็นมีความสำคัญ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


 

รูปภาพ
คจ.สช.