สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10  (กขป.10) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินเครื่อง "การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" เป็นการขับเคลื่อนต่อยอดระดับพื้นที่ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง เด็กเยาวชนกับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นประเด็นผลกระทบจากสื่อต่อเด็กและเยาวชนและครอบครัว การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชม.กรณีเด็กไทยกับไอที การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง และความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
 

ปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ ก่อนสายเกินแก้


เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กขป.เขตสุขภาพที่ 10  นำโดย นายแพทย์
นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ประธาน กขป.เขตสุขภาพที่10 ร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายประเด็นสื่อและเด็กเยาวชน และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล  วิชัยขัทคะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับภาคีและสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

 

นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ


นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพฯ เขตที่10 กล่าวว่า ประเด็นเด็กควรให้เด็ก เข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขเอง และให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานมาหนุนเสริม การบูรณาจึงเป็นสิ่งสำคัญต้องใช้หลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง และมีเครือข่ายการทำงานในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านเข้ามาร่วมการเคลื่อนประเด็นงานและร่วมเป็นเจ้าของประเด็น ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
 

ทรงพล วิชัยขัทคะ


นายทรงพล  วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมฯ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงสื่อและการรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ ทั้งในเรื่องการใช้เวลากับสื่อ การรับข้อมูลข่าวสารทั้งบวกและลบ ดังนั้นการให้ข้อมูล 2 ด้าน ทำให้เกิดการใช้วิจารณญาณมากขึ้น เกิดการป้องกันก่อนสายเกินแก้ และเพื่อให้เด็กเติบโตด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี
 

ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์


นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  กล่าวว่า เด็กเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางศูนย์อนามัยที่ 10 กำลังขับเคลื่อนประเด็นเด็กโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญ ในประเด็น ธรรมนูญส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเตรียมขยายผลไปยังทุกตำบล และอำเภอ โดยจะมีพื้นที่นำร่องคือ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ประกาศธรรมนูญส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน 22 กพ.65 นี้

การเดินหน้าปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่อไป คาดว่าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนจะมีขึ้นในวันที่ 29 มี.ค.65 นี้
 

 

รูปภาพ
รู้เท่าทันสื่อ