อยู่กับโควิด-19 เร่งฟื้นฟูประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน กับการทำงานของ กขป. ชุดที่ 2 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

     สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จะลดต่ำลงมาบ้างแล้ว คาดว่าหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่รัฐบาลจะเริ่มคิกออฟแจกชุมตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้กับกลุ่มเสี่ยง จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่จะขยับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ถ้ามีการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการเชื่อมระบบส่งต่อระหว่างการดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) และผู้ป่วยสีเหลืองอ่อนที่ศูนย์พักคอยในชุมชน หรือ Community Isolation (CI) เชื่อมกับ รพ.สนามและ รพ.หลัก ที่ดูและผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงตามลำดับ ถ้าทำได้ก็มั่นใจว่าจำนวนผู้ป่วยหนักจนเกินภาระของระบบบริการ และจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ก็จะลดน้อยลงและอยู่ในวิสัยควบคุมสถานการณ์

      แม้จะมีข้อกังวลจากสถาบันวิชาการบางแห่งว่าไทยอาจต้องเผชิญหน้ากับโควิด-19 ระลอกที่ 5 เหมือนประเทศอื่นอันเป็นผลมาจากการคลายล็อกดาวน์และสัดส่วนการฉีดวัคซีนที่ยังน้อยอยู่ รวมทั้งโฆษก ศบค. ได้เตือนเมื่อวันที่ 6 กันยายน ระบุว่า อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดี การ์ดอย่าตก เพราะหากคุมสถานการณ์ไม่ดี อาจเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในเดือนตุลาคม เป็นวันละ 3 หมื่นรายได้

      พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ แม้ว่าไทยยังมีความเสี่ยงกับการระบาดของโควิด-19 อยู่ แต่อีกด้านประเทศก็มีความจำเป็นต้องเปิดเศรษฐกิจเพื่อให้ชีวิตของประชาชนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยมาตรการการ์ดไม่ตกของประชาชน มาตรการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดและเร็วที่สุดของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการที่เกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม จากประสบการณ์​ที่เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้โควิด-19” มาร่วม ๒ ปี ได้เกิดเป็นองค์ความรู้ของประชาชนและรูปธรรมของนวัตกรรมทางสังคมขึ้นมากมายทั่วประเทศ หนำซ้ำยังมีการต่อยอดความสำเร็จและการขยายการมีส่วนร่วมออกไปในทุกระดับอย่างกว้างขวาง นั่นทำให้ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราจะสามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากตั้งรับการระบาดของโควิด-19 เป็น อยู่กับโควิด-19 เร่งฟื้นฟูประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน” ได้ในเร็วๆ นี้เหมือนที่หลายประเทศที่กำลังทำอยู่

      มากไปกว่านั้น ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ขณะนี้ในพื้นที่ เรามี “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” หรือ กขป. ชุดที่ 2 ครบทั้ง 13 เขต และมีประธาน กขป. ทุกเขตเรียบร้อยแล้ว โดย กขป. ชุดใหม่นี้จะพัฒนาบทบาทใหม่โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของกรรมการชุดแรกที่ผ่านมา ปรับให้สอดคล้องกับบริบทและข้อจำกัดที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสอดประสานและถักทอการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งสานพลังทั้งแนวดิ่งและแนวราบเพื่อสู้รบกับโควิด-19 ที่อาจระบาดใหญ่อีกครั้ง และคิดค้นขับเคลื่อนมาตรการตามยุทธศาสตร์ “อยู่กับโควิด-19 เร่งฟื้นฟูประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน”

      กขป. จะเป็นกลไกบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน การทำงานร่วมของหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรภายในเขตพื้นที่ และเป็นกลไกสนับสนุนการสร้าง ขยาย และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่ ทั้งเครือข่ายหน่วยงาน องค์กร และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นการทำงานในระดับเขตสุขภาพ ที่เชื่อมกับกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ทำงานอำนวยการและขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด และกลไกของอำเภอ ตำบล และชุมชน ที่ทำงานขับเคลื่อนรูปธรรมในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างสุขภาวะของประชาชน

      ผมขออวยพรให้ กขป. ชุดที่ 2 บรรลุภารกิจตามเป้าประสงค์และความมุ่งหวัง นะครับ

รูปภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา