รัชกาลที่ 9 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สธ.ปราบยุงลายสนองพระราชดำรัส ร.9

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าขอความร่วมมือทุกคน สนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มากอยากให้ปราบปรามอย่างจริงจังอันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง พระราชทาน ณ วังไกลวังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2542 เพราะการปราบยุงลายจะสำเร็จได้เมื่อท...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ราชันผู้เป็นแบบอย่างแก้ไขปัญหายาสูบ-สร้างสังคมสุขภาวะ

     ...ใต้การปกครองในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชันผู้ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย จั่วหัวเกริ่นจาก นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปรียบได้กับเครื่องฉายภาพยนตร์ ที่กำลังเลื่อนม้วนฟิลม์ฉายอดีตให้สังคมได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอีกด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐาน สังคมสุข...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ จะยังคงอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ เป็นนิรันดร์ และจะยึดมั่นในแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท เป็นประทีปธรรมนำการปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อความเจริญรุ่งเ

Subscribe to รัชกาลที่ 9