ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ ทำความรู้จัก Healthstation และสาธิตการใช้งาน ด้วยวิธีตกลงราคา 06/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ ทำความรู้จัก Healthstation และสาธิตการใช้งาน ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ