แนะคิดรอบคอบก่อนร่วม'ทีพีพี' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสนับสนุน การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. ร่วมจัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(TPP): ผลกระทบต่อ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (415)

รูปภาพ
เอกสารแนบ