เดินหน้า...ในแบบนายแพทย์พลเดช | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข และกรรมการทุกภาคส่วน โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คนใหม่ เป็นเลขานุการที่ประชุมอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (421)

รูปภาพ
เอกสารแนบ