มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีธรรมชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ เน้นดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเวลาร่วมกันกับครอบครัว ด้วยเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ก่อนจากไปอย่างสงบโดยวิถีธรรมชาติ ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)กล่าวว่า จากสถิติผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ เนื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บ การประสบอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพใ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (531)

รูปภาพ
เอกสารแนบ