สิทธิพลเมืองกับนโยบายรัฐ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...สร้างการยอมรับจากอำนาจรัฐและเอกชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามภาคประชาชน เอ็นจีโอ ประชาสังคมและภาควิชาการ ยังคงพยายามขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มาจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนรวมที่มีมายาวนานพอสมควรนับสิบกว่าปีแล้ว คือ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัด ทุกภูมิภาคและระดับประเทศ นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ หมายถึง นโยบายสาธารณะที่แสดงความห่วงใยอย่างชัดเจนเรื่อง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (362)

รูปภาพ
เอกสารแนบ