ดึง5องค์กร'ส.'แก้ปัญหาดื้อยา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพของประเทศไทย มี สธ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วม นพ.ปิยะสกล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (402)

รูปภาพ
เอกสารแนบ