สธ.ดีเดย์1ตค.แก้เชื้อดื้อยากำกับสั่งจ่ายสมเหตุสมผล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     หลังจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิกถอนทะเบียนยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านเชื้อแบคทีเรียกว่า 40 ตำรับ ประมาณ 100 ทะเบียน/ยี่ห้อ เนื่องจากมีปัญหาเชื้อดื้อยา มีการใช้ยาเกินความจำเป็น ซึ่งอาจเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ อย.ระบุการจะเพิกถอนนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหลาย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (410)

รูปภาพ
เอกสารแนบ