สวพ.8 ย้ำ GAP เป็นที่มาของพืชอาหารปลอดภัยในภาคใต้ตอนล่าง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ขึ้นและเป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ที่สำคัญ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญของโลกจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตพืชในระบบ GAP อันเป็นหนึ่งในระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบาย อาหารปลอดภัย ของรัฐบาล กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีกล่าว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (377)

รูปภาพ
เอกสารแนบ