การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. หากกล่าวถึงเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค แต่การได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการขึ้นทะเบียนให้ได้รับการยอมรับระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในตลาดบนทำให้หน่วยตรวจรับรองต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองที่สูงจากผู้ผลิต...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (460)

รูปภาพ
เอกสารแนบ