ยูเอ็นย้ำโลกต้องเข้มกฎหมายนมผง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...ที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ เมื่อการตลาดบิดเบือนการรับรู้ของพ่อแม่ บั่นทอนความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมจากอก จึงส่งผลให้มีเด็กมากมายพลาดประโยชน์จากนมแม่ที่ควรได้รับ ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของเด็กมานาน ทั้งทำให้เด็กสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดีกว่า และมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือโรคอ้วนต่ำ ขณะผลศึกษาวารสารการ แพทย์แลนเซต ที่เผยแพร่ในปีนี้ ประเมินว่า การเสียชีวิตของเด็กกว่า 8 แสนคน และจาก...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (449)

รูปภาพ
เอกสารแนบ