ก.สาธารณสุข รพ.พระนั่งเกล้า ม.สยาม ผนึกกำลังกู้วิกฤติแพทย์ขาดแคลน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...แก่นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านสุขภาพซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อผลิตแพทย์มาช่วยเติมเต็มในระบบบริการสุขภาพของไทยอันนำไปสู่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (380)

รูปภาพ
เอกสารแนบ