พาณิชย์เร่งเคลียร์กลุ่มต้านทีพีพี ชงข้อดีข้อเสีย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...ที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน นอกจากนี้ การเข้าร่วมทีพีพีส่งผลให้ไทยต้องเปิดรับการเข้ามาของพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ซึ่งที่ผ่านมาไทยคัดค้านมาตลอด และรัฐบาลมีนโยบายในการเป็นครัวของโลกและอาหารปลอดภัย ในขณะที่การแก้ไข พ.ร.บ.การคุ้มครองพันธุ์พืช ทำให้เกษตรกรไทยเสียโอกาสในการปรับปรุงพันธุ์ และต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างชาติ หากว่าในอนาคตจะมีราคาสูงกว่า 2-6 เท่าตัว ทำให้มูลค่าของตลาดเมล็ด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (198)

รูปภาพ
เอกสารแนบ