TPP ข้อตกลงผูกขาดทรัพยากรชีวภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     โชกุน เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นของนาย สมคิด จาตุรศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายนนี้ คือ จะขอให้ญี่ปุ่นช่วยไทยให้ได้เข้าร่วมกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือทีพีพี ด้วย ญี่ปุ่นนั้น ถือว่าเป็นผู้นำร่วมกับสหรัฐฯ ในกลุ่มทีพีพี ซึ่งมีสมาชิก 12 ประเทศ และเพิ่งบรรลุข้อตกลงการตั้งเขตเสรี การค้าเสรี เอเชีย แปซิฟิก ซึ่งจะเป็นเขตการค้าเสรีใ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (344)

รูปภาพ
เอกสารแนบ