ไม่เอาถ่านหินคือ'คำตอบ?''โรงไฟฟ้ากระบี่' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     กระบี่ มาจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน 4,400 เมกะวัตต์ และหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายคือ จ.กระบี่ โดยมีความก้าวหน้าในระดับการทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment :EHIA อีเอชไอเอ) และการสร้างการยอมรับให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ ในอดีต จ.กระบี่ เคยเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ลิกไนต์ขนาดกำลังผลิตรวมอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (461)

รูปภาพ
เอกสารแนบ