ยึด'เทพาโมเดล'หนุนชุมชนหารือโรงไฟฟ้าถ่านหิน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งแน่นอน โดยแนวกันคลื่นที่วางแผนที่ระบุว่าใช้ดูดน้ำทะเลเพื่อหล่อเย็นนั้น จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นคือท่าเทียบเรือสงขลา 2.นักวิชาการที่ทำHIAหรือ EHIA ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับชาวบ้านไปตลอด เมื่อทำเสร็จก็กลับไป ในอนาคตหากชาวบ้านมีปัญหาจะหันหน้าไปพึ่งใคร นักวิชาการยังหนุนใช้พลังงานอื่น 3.การดูดน้ำถ้ามีการป้องกันเพรียงไม่ให้เกาะก็ต้องใช้สารเคมี...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (336)

รูปภาพ
เอกสารแนบ