พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ