สช. จับมือสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กสธ. สร้างความเข้าใจ สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต ตื่นตัวสู่การตายดี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    วันนี้ (29 มี.ค.55) สมาคมข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “ฝึกอบรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี” แก่กลุ่มข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.2555 ณ โรงแรมสตาร์ โฮเต็ล จ.ระยอง
 
   นายอรุณ บุญมาก เลขาธิการสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมาคมฯ มีการจัดโครงการฝึกอบรมเช่นนี้เป็นประจำทุกปี และในปีนี้มีการทำความเข้าใจเรื่อง “สาระสำคัญตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และการทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข”ด้วย การที่สมาคมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก เนื่องจากความตายที่สงบ งดงาม และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพดี
 
   “เพื่อนของผมต้องลาออกจากราชการเพื่อดูแลคุณแม่ ซึ่งเข้าสู่วัยชราโดยต้องเข้าออกรพ.เอกชน เป็นระยะเวลา 5 ปี กว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต สิ้นเงินไปกว่า 15 ล้านบาท หากไม่มีเงินก็จะเป็นปัญหาหนักหนา จึงเกิดคำถามว่าความพอดีของการรักษาอยู่ตรงไหน เพราะคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ กลัว และปฏิเสธความตาย ทั้งๆที่เป็นสัจธรรมว่าความตายมาพร้อมกับการเกิด จึงไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับวาระสุดท้ายเลย ในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 12 ซึ่งมีเจตนาให้บุคคล ที่มีสติสัมปชัญญะได้ทำหนังสือแสดงเจตนาเอาไว้ ก่อนที่เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับสมาชิก เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีประโยชน์มาก และทางสมาคมฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีดี จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการให้ข้อมูลและทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดขึ้น”
 
   เลขาธิการสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญฯ กล่าวเสริมอีกว่า การทำหนังสือแสดงเจตนาฯ นั้น มีประโยชน์หลายประการ คือ เป็นการให้บุคคลเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเอง แพทย์ผู้รักษา ญาติมิตร ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ลดขั้นตอนการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ นอกจากทำให้ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ สื่อสารทางกายไม่ได้ ต้องทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตรงตามเจตนาของบุคคล
 
   ด้าน นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตกับสมาชิกสมาคมฯ และชื่นชมทางสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจเรื่องนี้
 
   “สมาชิกของสมาคมฯ ก็ล้วนเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำงานในแวดวงสุขภาพมาอย่างยาวนาน ผ่านโลกมามาก เห็นความจริงในชีวิตมามาก เข้าใจถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับวันหนึ่งที่จะต้องเข้าสู่วาระสุดท้ายที่ทุกคนก็หลีกหนีไม่พ้น ดังนั้นการที่สมาคมมีการประชุม ศึกษา เรียนรู้ เตรียมตัว เพื่อการตายดี คือตายอย่างมีคุณค่า อย่างมีศักดิ์ศรี จึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่ง ในวันนี้ผมได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมองกับสมาชิกสมาคม ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง หลากหลาย”
 
   สำหรับท่านอื่นๆที่สนใจ และประชาชนทั่วไปสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตได้ทาง www.thailivingwill.in.th  หรือติดต่อมายังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทร.02-8329000

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ