สุขภาวะชาวนา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

“สุขภาวะชาวนา” สู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่งสร้างองค์ความรู้ สานต่อการขับเคลื่อน

   จาก สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “สุขภาวะชาวนา” ที่ผ่านการเห็นชอบไปเมื่อปลายปี ๒๕๕๗ มาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ คณะทำงานวิชาการฯก็ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพัฒนาข้อมูลและแนวทาง กันอย่างขะมักเขม้น
 
   เรียกว่าใส่เกียร์ห้า เดินหน้า ยกระดับเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ เพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระ ใน การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ปลายปีนี้ เพื่อร่วมกันสานพลังภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศ ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับชาวนาไทย
 

Subscribe to สุขภาวะชาวนา