หนังสือแสดงเจตนา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาเพื่อยื้อชีวิต

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พร้อมเดินสายทำความเข้าใจสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ระบุมีระบบรองรับการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน และการขอใช้สิทธิดังกล่าวไม่บังคับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อแพทย์และคนไข้
 

Subscribe to หนังสือแสดงเจตนา