สช. ร่วมบริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารว่างให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญา

สช. เป็นองค์กร สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

รูปภาพ