สานพลังชุมชนต้านมะเร็ง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ย้ำความรู้-ทัศนคติต่อโรคเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยกันทำความเข้าใจ-ป้องกันการเจ็บป่วย

สช.จัดวงเสวนา “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง” หนึ่งใน Side Event ประจำสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 ระดมหลากแง่มุมจากการปฏิบัติจริงของการป้องกัน “โรคมะเร็ง” ด้วยพลังของคนในชุมชน ย้ำความรู้-ทัศนคติต่อโรคเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยกันทำความเข้าใจ-ป้องกันการเจ็บป่วย ชี้แม้เป็นแล้วหากตรวจเจอก่อน-เร็ว

Subscribe to สานพลังชุมชนต้านมะเร็ง