รู้เท่าทันสื่อ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MOU การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี

6 มิถุนายน 65  นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี

พ่อเมืองภูเก็ต ประกาศ!! ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จับมือ สช. และ สสดย. ผนึกพลังภาคีเครือข่ายในภูเก็ต ยกเป็นวาระจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนฯ” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10  (กขป.10) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินเครื่อง "การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" เป็นการขับเคลื่อนต่อยอดระดับพื้นที่ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน

ขอเชิญร่วมงานประกาศเจตนารมณ์
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Subscribe to รู้เท่าทันสื่อ