ชนเผ่าพื้นเมือง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

25 ตุลาคมนี้ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมวง เสวนาออนไลน์ “ระบบสุขภาพในมือชนเผ่าพื้นเมือง” 

“โควิด-19 กระทบสุขภาพชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร” 
“ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในสายตาชนเผ่าพื้นเมืองคืออะไร”
“เราจะร่วมกันแก้ไข หรือสร้างระบบสุขภาพที่ต้องการได้อย่างไร”

Subscribe to ชนเผ่าพื้นเมือง