Community Isolation | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาคประชาชนหนุนตั้ง Community Isolation ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย ‘สมัชชาสุขภาพจังหวัด’ จ่อขยาย ‘นครปฐมโมเดล’ ต้นแบบรับมือโควิด -19 ในพื้นที่

สช.ห่วงสถานการณ์โควิด-19 สั่นคลอนระบบบริการ หนุนภาคประชาชนหนุนช่วยจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation ทั่วประเทศ จ่อใช้กลไกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ “นพ.ประทีป” ระบุ เตรียมขยาย “นครปฐมโมเดล”

คุณร่วมสร้างเราร่วมเสริม 4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation "การดูแลชุมชนโดยชุมชน"

เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน มีหลายชุมชนที่การกักตัวที่บ้านเป็นเรื่องของต่างคนต่างอยู่ในบ้านของตัวเอง ถึงแม้จะมีแนวทางในการให้คำแนะนำผู้ป่วยโควิด เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ ระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน

สช.หนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั่วประเทศ เป็นกลไกระดับพื้นที่ขับเคลื่อน ‘Home Isolation’

สช.เล็งใช้กลไก “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” โดยมีกลไกระดับชุมชนเป็นฐาน วางแผนช่วยเหลือกันและกัน-ตัดวงจรการแพร่ระบาด สอดรับมาตรการ “Home Isolation-Community Isolation”

Subscribe to Community Isolation