สิทธิของผู้ป่วย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายปั้นแบบฟอร์ม ‘แผนการดูแลล่วงหน้า’ สู่การวางเจตจำนงในวาระสุดท้ายของชีวิต จ่อใช้ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

สช.จ่อคลอดแบบฟอร์มมาตรฐาน “Advance Care Plan” และคู่มือการจัดทำ วางรูปธรรมการแสดงเจตจำนง รับ-ไม่รับบริการแพทย์ในวาระสุดท้ายของชีวิต ระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอในโค้งสุดท้าย ก่อนมอบ “คสช.” เคาะประกาศใช้ตามเจตจำนง มาตรา 8 และมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพฯ ต่อไป

Subscribe to สิทธิของผู้ป่วย