คลองเตยโมเดล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผ่าประสบการณ์ ‘ชุมชนแออัด’ ฝ่ามรสุมโควิด-19 ฐานข้อมูลที่อัพเดทช่วยให้ได้รับการสนับสนุนตรงจุด

สช. จับมือภาคีเครือข่าย เปิดเวทีออนไลน์ ‘ป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยชุมชน’ ถอดบทเรียน “วังทองหลาง-คลองเตย” พบฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการกู้วิกฤตการณ์-การสื่อสารช่วยให้คนมองเห็นความเดือดร้อน

Subscribe to คลองเตยโมเดล