HIA, สนามบิน, นครปฐม, การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, มลภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนาคต ‘สนามบินนครปฐม’ กับ ‘ทางเลือก’ ของชุมชน

สนามบินนครปฐม

   

เมื่อการพัฒนาถูกตั้งคำถามจากคุณภาพชีวิต...


 
   ‘เหรียญมีสองด้าน’ เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาล ในมุมหนึ่งคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ความคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เติบโตขึ้น ทว่าอีกมุมหนึ่งคือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่จัดตั้งโครงการ
 
Subscribe to HIA, สนามบิน, นครปฐม, การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, มลภาวะ