ปัญหาฝุ่นละออง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘สช.-สสส.’ ชักชวน ‘มารีญา-วรรณสิงห์’ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ หาทางออกวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5

   “สช.-สสส.” สร้างการมีส่วนร่วมแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ ชักชวน 2 คนรุ่นใหม่สายกรีนพูดคุยผ่าน webinar “มารีญา” เชื่อ ปัจจุบันเสียงคนรุ่นใหม่ดังขึ้นแล้ว แต่กลับไม่มีใครเอาไปขับเคลื่อนต่อ

อุดรฯ เปิดเวทีแก้ปัญหาฝุ่นและกลิ่น มลพิษทางอากาศ สร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

   สช. ร่วมกับ สสส. และจังหวัดอุดรธานี เปิดเวทีสานพลังภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และ กลิ่นจากโรงงานยางพารา พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “อุดรธานี อากาศดีอย่างยั่งยืน” จับมือเอกชน และประชาสังคม เสนอข้อคิดเห็นผ่านกลไกสมัชชาฯ เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง
 

Subscribe to ปัญหาฝุ่นละออง