ระบบสุขภาพท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. ถกร่วม กมธ.งบประมาณฯ เสนอกลไกทลายอุปสรรค ‘จัดสรรเงิน’ อภิบาลระบบขับเคลื่อน ‘ถ่ายโอน รพ.สต.’

สช. ร่วมวงถก กมธ.งบประมาณฯ สภาผู้แทนราษฎร นำเสนอบทบาทสร้างการมีส่วนร่วม “อภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น” หนุนขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ อบจ. พร้อมชูความสำคัญการพัฒนาศักยภาพกลไก “กองสาธารณสุข อบจ. - กสพ.”

Subscribe to ระบบสุขภาพท้องถิ่น