รถทันตกรรมเคลื่อนที่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฟันติดล้อ! เร่งเครื่อง จ่อเคลื่อน-เชื่อม ‘ท้องถิ่น’

‘คณะอนุฯ รถทันตกรรรมเคลื่อนที่’ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จ่อเคลื่อน ‘ท้องถิ่น’ นำร่องต้นแบบรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน - รถทันตกรรมเคลื่อนที่ไฟฟ้า หวังให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทันตกรรมได้ครอบคลุมขึ้น

Subscribe to รถทันตกรรมเคลื่อนที่