คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กขป.เขตพื้นที่6 และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง เดินหน้าขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยและนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดระยอง

1

 

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 นายประชา เตรัตน์ ประธานกขป.เขตพื้นที่ 6 กล่าวเปิดพื้นที่จังหวัดระยอง ในปี 2567 เพื่อเป็นจังหวัดที่ 2 ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่นำแผนจากการบันทึกความร่วมมือ “เสริมพลัง สร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย" กขป.เขต พื้นที่ 6  ปี 2566 และจะมีการขยายพื้นที่ในปี2567 ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานผู้แทนคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มูลนิธิชีววิถี พื้นที่จากอสม.ในพื้นที่ และอบจ.ระยอง 

ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หารือ กรรมการเขตสุขภาพที่1 ขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคเหนือ

4 ธันวาคม 2566 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  (คจ.สช.)  นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กขป. เขตพื้นที่ 6 นำแนวทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่3 หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่จริง

กขป. เขตพื้นที่ 6 มีมติเห็นชอบนำแนวทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อ“หนุนช่วย” ปฏิบัติการระดับพื้นที่ EEC และ“หนุนเสริม” ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
 

กขป.เขตพื้นที่ 6


7 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.เขตพื้นที่ 6) ครั้งที่ 2/2566

Subscribe to คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน