กอช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“กอช.” หารือ “สช.” สร้างความร่วมมือส่งเสริม “การออม” ที่มีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ผ่านภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

บ่ายวันนี้ (3 มี.ค. 66) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยนายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติด้านการลงทุน เข้าพบ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธาน คจ.สช. ครั้งที่ 15-16 , ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการออมภาคสมัครใจของประชาชน/แรงงานนอกระบบของกองทุนการออมแห่งชาติ

Subscribe to กอช.