องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขับเคลื่อนร่วมงาน ระหว่าง สช. และสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย กรณีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ.

รพ.สต.


📍นายปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำทีมเข้าพบ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการกระจายอำนาจของ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

Subscribe to องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น