คุยกับเลขา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขอบคุณที่ร่วมทางสร้างสุขภาวะดีเพื่อคนไทยทุกคน

           สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... คอลัมน์คุยกับเลขาธิการ ในนิตยสารสานพลังฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ถือเป็นคอลัมน์ฉบับส่งท้ายของผม ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้กล่าว “คำขอบคุณ” พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบนภารกิจสานพลังสร้างสังคมสุขภาวะดี

แขนสองข้างของ สช. บนภารกิจสานพลัง ‘ข้ามหน่วยงาน’ ใช้พลัง Soft side หนุนเสริมศักยภาพ Hard side

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... ไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์การเมืองภายใต้ระบบและกลไกอำนาจที่ไม่ปกติ การเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลจึงยังไม่สะเด็ดน้ำแม้จะผ่านเลือกตั้งใหญ่ของประชาชนมาแล้วกว่า ๓ เดือน กลับมาที่นิตยสารสานพลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ฉบับนี้นั้น

๔ ปี ‘คสช.’ บอร์ดสุขภาพประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสังคม ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

       สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ห้วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ‘เปลี่ยนผ่านประเทศไทย’ ว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา จะผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น สร้างความหวัง สานพลังคนไทยทุกช่วงวัยให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสุขสงบ หรือตรงข้ามจะเข้าสู่ความขัดแย้งที่หนักหน่วง และเผชิญหน้าต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นนับตั้งแต่การปฏิวัติปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๗ ซึ่งพี่

ท่ามกลางกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆฯ ฉบับใหม่ กับสุขภาวะ ๔ ด้าน

        สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ขณะนี้เราได้เดินทางเข้าสู่กลางปี ๒๕๖๖ กันแล้ว ซึ่งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของปีนี้ นับว่ามีวาระสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก นั่นคือเทศกาล “วิสาขบูชา” หรือ “Vesak Day” ที่ตั้งตามคำเรียกของชาวศรีลังกา โดยปีนี้ตรงกับวันที่ ๓ มิถุนายน และถูกยกให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” โดยองค์การสหประชาชาติ

Health in All Policies กับ นโยบายของรัฐบาลประชาธิปไตย

    สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนิดพลิกฝ่ามือ หลังจากผลการเลือกตั้ง ๒๕๖๖ ชี้ชัดมติมหาชนว่า ประชาชน-คนไทย ต้องการ ‘สิ่งใหม่-ทางเลือกใหม่’ ที่จะเข้ามานำพาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติ ไปสู่ ‘มาตรฐานใหม่’ ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อ ๘ ปีที่ผ่านมา

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนภาคีทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย รับการเลือกตั้งใหญ่ ปี ๒๕๖๖

       ถึงเพื่อนภาคีทั่วประเทศ

การเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญและจะมีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้าหลังจากประเทศถูกแช่แข็งมามากกว่าสิบปี เป็นโอกาสอันดีที่องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกัน