คุยกับเลขา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบสุขภาพของไทยเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีคำตอบ

          พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ได้ปิดม่านลงไปแล้วอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางการมีส่วนร่วมและบรรลุเป้าประสงค์ของการจัดงาน โดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากหน่วย องค์กร และผู้แทนของกลุ่มประชาชนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 3 พันคน ได้ให้ฉันทมติใน 3 ระเบียบวาระ พร้อมกับ “ให้ถ้อยแถลง เป็นพันธะสัญญา” ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ให้เกิดรูปธรรมอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

มิติใหม่ ที่เกิดขึ้นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

   สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้ทั่วโลกและไทยกำลังจับตากับโควิด-19 กลายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron) อย่างใกล้ชิด โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่โอไมครอนจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักในโลกแทน “เดลต้า” เพราะมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าแม้จะติดต่อได้เร็วแต่อาการอาจไม่ดุหรือไม่ทำให้ป่วยหนักและสูญเสียชีวิตมากนัก จึงทำให้ประชาคมโลกมีทั้งความวิตกว่าจะเป็นเหตุระบาดใหญ่อีกระลอกและความหวังว่าจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปกติ

จาก COP 26 สู่งานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 ท่ามกลางบรรยากาศเลือกตั้ง อบต.

      สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน แม้ว่าประเทศไทยจะประกาศ “เปิดประเทศ” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้ภาคส่วนต่างๆ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง วงจรเศรษฐกิจหมุนได้ครบรอบ ประชาชนต่างผ่อนคลายและเริ่มกลับมาทำมาหากินได้เฉกเช่นสถานการณ์ปกติ หากแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องไม่ลืม นั่นคือต้องใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างรัดกุม และสูงสุด

‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ พลังความเปลี่ยนแปลง มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการลงมือทำนโยบายสาธารณะ กำหนดอนาคตของตัวเอง

    สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน สถานการณ์อุทกภัยอันเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่สร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางตอนบนได้ผ่านไปแล้ว แต่จากข้อมูลของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่อ้างอิงคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะเกิดพายุอีก 1-2 ลูก และอาจสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง

อยู่กับโควิด-19 เร่งฟื้นฟูประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน กับการทำงานของ กขป. ชุดที่ 2

     สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จะลดต่ำลงมาบ้างแล้ว คาดว่าหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่รัฐบาลจะเริ่มคิกออฟแจกชุมตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้กับกลุ่มเสี่ยง จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่จะขยับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ถ้ามีการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

พระสงฆ์และศาสนสถาน เสาค้ำยันทางจิตวิญญาณ หนุนเสริม ‘ชุมชน’ สู้ภัยโควิด-19

     “ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดซึ่งก่อให้เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามกันทั่วหน้า ทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทางเพิ่มพูน “สติ” และ “ปัญญา” พร้อมทั้งแบ่งปันหยิบยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวภัยและความหดหู่ท้อถอย คุกคามเข้าบั่นทอนความเข้มแข็งของจิตใจ ในอันที่จะอดทน พากเพียร เสียสละ และสามัคคี