สมัชชาแปดริ้ว วางเป้าหมายตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมปี 2568 เคลื่อนแผนงานสมัชชาแปดริ้วเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

3 ก.ค.2567 คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนแผนงาน #สมัชชาแปดริ้วเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2567 โดยกำหนด 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม และประเด็นรองรับสังคมสูงวัยในการวางแผนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนNode สสส.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนภาคีวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 35 คน

 

2

 

นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานบริหารงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในการบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจที่ นับเป็นฐานรากของสังคมที่เป็นหลักความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในการขับเคลื่อนงาน #สมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 และเป็นครั้งที่ 7 ที่ฅนแปดริ้วกำหนดให้พื้นที่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

3

 

ด้าน นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมชี้เป้าหมายความร่วมมือโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการบูรณาการแผนงานนโยบายสาธารณะให้เป็นเรื่องร่วมของจังหวัดฉะเชิงเทรา และแลกเปลี่ยนแผนการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 เพื่อให้ทราบร่วมกัน

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์และข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานปี 2567 ดังรายละเอียด (1) ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ การวางแผนร่วมที่เน้นการฟื้นฟูป้องกัน และมีการเชื่อมแผนงานเมืองสุขภาพดี

(2)แผนการพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงโยบายและตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาความร่วมมือ

(3) ประเด็นรองรับสังคมสูงวัยดำเนินการมุมมองของการขับเคลื่อนมากกว่าผู้สูงอายุในสังคมที่รอบด้านของชุมชน

(4) กำหนดแผนปฏิบัติการในวันที่ 8 ส.ค.2567 Pre สมัชชาสุขภาพจังหวัด และวันที่ 26 ส.ค.2567 กำหนดการจัดงานสมัชชาแปดริ้วเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 โดยการนัดหมายจะมีการเตรียมความพร้อมร่วมกันต่อไป

ข่าว: สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์

รูปภาพ