กรุงเทพมหานคร ชวน สช. หารือจัดอบรมการสื่อสารการบริการทางการแพทย์​ให้แก่​ LGBTQ​+ ในเขตพื้นที่ กทม. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ชวน สช. พูดคุยเรื่องการจัดอบรมการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริการทางการแพทย์​ให้แก่​ LGBTQ​+ ในเขตพื้นที่ กทม. ในวงประกอบด้วย คุณฮั้ว ณชเล บุญญาภิสมภาร นักรณรงค์เคลื่อนไหวข้ามเพศ เพื่อสิทธิคนข้ามเพศ คุณสุมาลี โตกทอง และคุณอาทิตยา อาษา

 

2

สช.นำทีมโดย นายเตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง และทีมงาน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล แผนก OPD รพ.สังกัด กทม. 10 คน สังกัดกรมการแพทย์ 10 คน เอกชน 10 คน คณะแพทย์ที่มี รพ. 10 คน ประชาชน ผู้ดูแลรับเรื่องคุ้มครองสิทธิ 10 คน และเครือข่ายชุมชน ผู้ที่สนใจ ด้านความหลากหลายทางเพศ 10 คน

 

4

 

ทั้งนี้ ทีมวิทยากร ประกอบด้วย แพทย์ที่ทำงานเรื่อง Pride Clinic นักสิทธิฯ และสื่อสารมวลชนจัดการอบรม 2 วัน ในพื้นที่ กทม. กำหนดจัดในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นเดือน Pride Month จะมีกิจกรรมและมหกรรมที่หลากหลายเกิดขึ้น โดยมีการเสนอให้ สช. เตรียมการจัดงาน Pride Health Assembly in Southern ในช่วงเดือนกันยายน 67 ณ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ของคนข้ามเพศต่อไป

 

3

 

รูปภาพ