บรรยาย “ทิศทางนโยบายการจัดบริการสาธารณะด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และความท้าทายของระบบสุขภาพท้องถิ่นในทศวรรษหน้า” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก