กำหนดการสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก