จดหมายเปิดผนึก ถึงเพื่อนภาคีทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน “เสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย รับการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก