หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หลักประกันรายได้


ไทยพร้อมหรือยัง..

ที่จะมีหลักประกันรายได้ เมื่อเข้าวัยสูงอายุ

ประเทศไทยกำหนดว่า สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และหลายหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับ ประเด็นหลัก อาทิ การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ คนวัยทำงานมีความเข้าใจถึงการเตรียมตัวด้านต่างๆ เช่น รายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย 

แล้ว...การที่จะมีหลักประกันรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง 

สช. เชิญชวนทุกท่านทุกวัยมาร่วมกันติดตาม และร่วมกันมาเตรียมความพร้อมการมีหลักประกันรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ กับเวทีเสวนานโยบายสาธารณะ(Policy Dialogue) 

ปักหมุด วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

FB Live : เพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

https://www.facebook.com/NHCO.thai

**  โปสเตอร์กำหนดการ !!
 

หลักประกันรายได้

 

รูปภาพ