15.3 หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 10 March 2023

มติ 15.3  หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15  เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565  ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)  ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบ  และคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และมอบหมายให้หน่วยงานหลักประสานการดำเนินการตามนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

15.3 หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

Resolution filedownload