สปอตวิทยุ คนไทยมีสิทธิ ตายดี ตามมาตรา 12 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อยากค้นหาความหมายของสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ มาตรา 12 กดที่นี่ https://www.nationalhealth.or.th/rights/Article_12
 

คนไทยมีสิทธิการตายดี https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/ainfo-02.pdf


การดูแลใน "ระยะสุดท้าย" ของชีวิต https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/ainfo-01.pdf

หมวดหมู่เนื้อหา